APLIKÁCIA NA OSVEDČENIE POŽIARNEJ KONŠTRUKCIE (OPK)

Vážení zhotovitelia požiarnych konštrukcií,
vitajte na stránke aplikácie na osvedčenie požiarnych konštrukcií (OPK), ktorá Vám podstatne uľahčí Vašu prácu a ušetrí starosti a čas pri vytváraní osvedčení PK, ktoré zhotovujete na stavbách. Požiadavka na písomné OPK jej zhotoviteľom je v platnosti od roku 2012, kedy vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. zaviedla nové pojmy „požiarna konštrukcia", „zhotoviteľ požiarnej konštrukcie" a v jej § 8, § 9 a prílohe č. 3 sa uvádzajú ďalšie požiadavky v súvislosti s OPK jej zhotoviteľom.

Uľahčite si prácu a získajte ďalšie potrebné zručnosti a poznatky v tejto dôležitej bezpečnostnej oblasti. Ak chcete vedieť ako aplikácia OPK fungujte, aké má možnosti, aké má výstupy a aké sú podmienky získania licencie, stiahnite si užívateľskú príručku v PDF formáte (AKO TO FUNGUJE) pozorne si ju prečítajte, až potom sa zaregistrujte a pracujte s nami.

Zaregistrujte sa (objednanie licencie)

Prejdite do aplikácie